MEDI AMBIENT

Westfield La Maquinista es preocupa per la protecció del Medi Ambient i és per això que el 100% del consum elèctric és d'origen renovable. Té implantat un sistema de certificació BREEAM amb la qualificació de “excel·lent” en l'edifici i de “excepcional” en la gestió de l'edifici, així com l'escala de qualificació energètica de l'edifici és B. Westfield La Maquinista compleix amb les següents accions: 

  • Assegurar el compliment de la legislació ambiental vigent.
  • Promoure l'estalvi i l'eficiència del consum energètic.
  • Sensibilitzar en tots els àmbits de la protecció del medi ambient al personal i als clients.
  • Recollida de piles, bateries, bolígrafs, bombetes, CDs, cartutxos d'impressores, mòbils. (Ubicació a l’entrada per Media Markt, Planta 0 i Passadís Carrefour Planta 0).
  • Punt de reciclatge (Ubicació a l’entrada per Media Markt, Planta 0 i Passadís Carrefour Planta 0).
  • Planta fotovoltaica a la coberta sobre CINESA.
  • Reducció de l’emissió de CO2, mitjançant serveis de recàrrega de cotxes elèctrics.

Westfield La Maquinista busca cuidar i respectar el medi ambient reduint significativament el seu impacte ambiental i sent sostenible. 

  • L’aigua: És un recurs natural molt preuat, per això, Westfield La Maquinista té el compromís de reduir el seu consum. Estalviem aigua mitjançant l'equipament d'aixetes electròniques d'activació per sensor.
  • La il·luminació: Comptem amb un sistema de gestió per a encendre i apagar les llums mitjançant una sonda lumínica. També tenim il·luminació LED en el pàrquing, planta 0 i planta 1 per a reduir el consum d'energia.
  • Els residus: Disposem de punts de recollida selectiva per als locals i clients. En la nostra zona de gestió de residus disposem de contenidors d'orgànic, plàstic, cartró, fusta, penjadors, metall i vidre.

Descobreix la nostra política Better Places