CONDICIONS D'ÚS 

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 20.07.2018

1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

En usar o accedir a qualsevol dels nostres llocs web, al nostre programa de fidelització o a les nostres aplicacions mòbils (conjuntament, els “Serveis”), als quals es pot accedir a través de diferents suports o dispositius i que són oferts per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CENTRE COMERCIAL LA MAQUINISTA, amb domicili en Avinguda Potosí, número 2 a Barcelona, C.I.F. H-62322771 (entitat a la qual es farà referència amb els verbs i pronoms en primera persona del plural, segons els casos), vostè accepta i s'obliga a complir les presents condicions d'ús (les "Condicions d'Ús").

Les presents Condicions d'Ús constitueixen un contracte legalment vinculant. Si vostè no accepta qualsevol de les presents Condicions d'Ús, haurà d'abstenir-se d'usar o accedir als Serveis.

Les presents Condicions d'Ús són aplicables a qualssevol Serveis, en l'enteniment que alguns Serveis poden estar subjectes a disposicions addicionals (vegin-se més endavant els apartats titulats “Disposicions específiques aplicables al nostre programa de fidelització i a la targeta física de fidelització.” i “Disposicions específiques aplicables a la geolocalització”).

Tingui en compte que podrem oferir serveis que no estiguin subjectes a les presents Condicions d'Ús, sinó als seus propis termes i condicions (per exemple, les targetes de regal que oferim es regeixen per termes i condicions especials).

Els serveis estan dirigits a usuaris de setze (16) o més anys d'edat.

2. REGISTRE I COMPTE

L'accés al programa de fidelització i/o a alguns dels nostres Serveis a través de les nostres aplicacions mòbils o llocs web pot estar supeditat a la creació d'un compte amb nosaltres. La creació d'un compte i la comunicació a nosaltres de les dades personals requerides tenen caràcter voluntari.

En crear el seu compte amb nosaltres, haurà de completar el corresponent procés de registre, durant el qual se li oferiran les següents opcions:
• crear un compte usant les referències de la targeta de fidelització que hàgim emès prèviament al seu nom (és a dir, introduint el codi esmentat sota el codi de barres de la targeta de fidelització o escanejant el codi de barres) i confirmar les seves dades de caràcter personal (això és, nom i cognoms, data de naixement, adreça i codi postal, sexe, número de telèfon i adreça de correu electrònic); o
• crear un compte facilitant-nos la informació sol·licitada (és a dir, nom i cognoms, adreça de correu electrònic, data de naixement, adreça i codi postal, sexe i número de telèfon) i triar una contrasenya; o
• crear un compte a través del seu propi compte de Facebook, Google o Twitter.
En qualsevol cas, vostè s'obliga a facilitar-nos informació exacta i completa, així com a actualitzar aquesta informació si és necessari.

Una vegada creada el compte, aquesta quedarà automàticament vinculada i associada a la targeta de fidelització que hàgim pogut emetre al seu nom amb anterioritat a la creació del compte.

Si en crear el seu compte vostè no és titular d'una targeta de fidelització emesa per nosaltres, la creació del compte donarà lloc a l'emissió automàtica d'una targeta de fidelització per part de nosaltres. Vostè reconeix que el programa de fidelització i la targeta són personals i estan reservats a persones físiques per al seu ús personal i no professional. No poden transferir-se i la targeta de fidelització no constitueix en cap cas una targeta de pagament. Vostè accepta que podrem modificar, suspendre o cancel·lar lliurement el programa de fidelització en qualsevol moment i per qualsevol motiu.

Si vostè ha optat per accedir al seu compte usant el seu compte de Facebook, Google o Twitter, se li sol·licitarà que iniciï sessió amb la seva contrasenya de Facebook, Google o Twitter. En els altres casos, se li sol·licitarà que iniciï sessió introduint la seva adreça de correu electrònic i la contrasenya que hagi triat.

Vostè s'obliga a notificar-nos immediatament, a través de l'adreça atencionalclientewestfield@lamaquinista.com, qualsevol ús no autoritzat del seu compte per a accedir als Serveis.

Si vostè únicament desitja subscriure's al nostre programa de fidelització sense crear un compte amb nosaltres per a usar altres Serveis oferts a través de les nostres aplicacions mòbils o llocs web, o si desitja aprofitar els avantatges de la nostra targeta física de fidelització, li preguem consulti més endavant les disposicions específicament relacionades amb la creació de la targeta de fidelització (“Disposicions específiques aplicables al nostre programa de fidelització i a la targeta física de fidelització..”).

3. CONTINGUTS I VINCLES EXTERNS

Podrem incloure en els Serveis o en les comunicacions que vostè rebi a través dels Serveis, vincles d'hipertext a fonts d'Internet o llocs web de tercers. No exercim cap control sobre tals llocs web o fonts d'Internet.

Vostè reconeix expressament que no serem responsables en cap cas de la informació o els continguts, productes, serveis o materials que estiguin disponibles en fonts d'Internet o llocs web de tercers ni en relació amb els danys reals o potencials que puguin derivar-se de l'ús de la informació o els continguts, productes, serveis o materials disponibles en fonts d'Internet o llocs web de tercers o de l'accés a aquests.

4. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Si vostè usa els Serveis, li sol·licitarem que ens faciliti les seves dades de caràcter personal per a prestar-li aquells Serveis que requereixin l'autenticació de la seva identitat i per a gestionar i millorar la nostra relació comercial. Alguns d'aquestes dades són necessaris per a prestar i gestionar els Serveis, mentre que uns altres ens permetran conèixer-li millor i adaptar els nostres Serveis a les seves necessitats.

Faci clic en Política de Privacitat, que explica detalladament quines dades de caràcter personal seran tractats i quins drets podrà vostè exercitar com a interessat i on podrà trobar tota la informació obligatòria.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

5.1. Els nostres continguts

Tant els Serveis, que inclouen qualsevol programari utilitzat en relació amb aquests, com la totalitat dels seus continguts (incloent a títol enunciatiu, que no limitatiu, textos, continguts editorials, bases de dades, disseny de pàgines, sistemes operatius, fotografies, imatges, gràfics, vídeos, sons, mapes, logotips, marques, informació i qualssevol elements de tota mena que conformin els Serveis) (conjuntament, els “Continguts”) estan protegits per la legislació aplicable en matèria de drets d'autor o per copyright, marques, marques de servei, patents o altres drets exclusius i són propietat de nosaltres, es troben sota el nostre control o han estat obtinguts baix llicència per nosaltres.

Li atorguem una llicència personal, no exclusiva, a nivell mundial, no transferible, limitada i revocable per a accedir als Serveis i usar-los exclusivament amb finalitats personals en qualsevol ordinador o dispositiu mòbil durant el temps que faci ús d'aquests.

Tret que s'estableixi el contrari en les presents Condicions d'Ús, els Serveis o els Continguts no podran ser copiats, representats, reproduïts, reutilitzats, republicats,publicats, comunicats o reproduïts públicament, transmesos, adaptats, traduïts, utilitzats per a crear obres derivades, venuts, cedits, cedits sota una sublicencia, sotmesos a enginyeria inversa, desencadellats, extrets totalment o parcialment o distribuïts en cap suport, excepte en la mesura permesa per la legislació aplicable.

L'incompliment d'aquestes disposicions constitueix una infracció i podrà donar lloc a sancions civils i/o penals. Tant els nostres llicenciadors a nosaltres ens reservem el dret a emprendre accions legals contra qualsevol persona no compleixi aquestes disposicions.

5.2. Els seus Continguts

Vostè podrà generar, publicar, pujar, introduir, enviar o oferir a través dels Serveis, la informació, els textos, continguts editorials, fotografies, imatges, gràfics, vídeos, sons,missatges, logotips, marques i materials de qualsevol tipus que enviï, emmagatzemi o comparteixi mentre usi els Serveis (conjuntament, “Els seus Continguts”).

Vostè conservarà la propietat dels seus Continguts i qualssevol altres drets exclusius dels quals sigui titular respecte a aquests. No obstant això, en generar, publicar, pujar, introduir,enviar o oferir Els seus Continguts a través dels Serveis, vostè accepta atorgar tant a nosaltres com a les nostres entitats vinculades una llicència mundial, exempta del pagament de royalties, no exclusiva, sublicenciable i transferible per a usar, reproduir, representar, comunicar públicament, publicar, adaptar, reformatear, explotar i traduir Els seus Continguts en qualsevol suport i en relació amb els Serveis en la mesura permesa per la legislació aplicable. Aquesta llicència romandrà en vigor fins que transcorri el període d'un any comptat a partir del tancament del seu compte, siguin quals siguin els motius d'aquest tancament.

6. LES SEVES RESPONSABILITATS

6.1. Conducta d'usuari i continguts

Les funcionalitats dels Serveis li permeten compartir Els seus Continguts i la seva informació a través dels Serveis, incloent en xarxes socials. No obstant l'anterior, vostè és i serà enterament responsable en tot moment i en totes les circumstàncies de l'ús dels Serveis i de tots Els seus Continguts.

Vostè s'obliga a no usar Els seus Continguts o els Serveis per a cap fi il·lícit o inapropiat, incloent a títol enunciatiu, que no limitatiu, per a:

• publicar, facilitar, introduir, pujar, enviar o realitzar qualsevol altra acció a través dels Serveis amb qualsevol dels seus Continguts que sigui contrari a l'ordre públic i la moralitat o de naturalesa il·legal, que amenaci, assetgi o assetgi a altres persones o sigui perjudicial per a aquestes, que sigui de caràcter violent, abusiu, maliciós, difamatori, obscè, calumniós, insultant o pornogràfic, que envaeixi la intimitat d'un tercer, que inciti a l'odi o que sigui discriminatori des d'un punt de vista racial o ètnic, sigui objectable o fomenti o promogui el desenvolupament d'activitats il·legals;
• publicar, facilitar, introduir, pujar, enviar o realitzar qualsevol altra acció a través dels Serveis amb qualsevol dels seus Continguts que infringeixi qualssevol lleis, normatives o drets de tercers, incloent drets d'autor, marques, secrets comercials, patents, drets de propietat intel·lectual, drets de privacitat, drets d'imatge o altres drets personals o exclusius;
• publicar, facilitar, introduir, pujar, enviar o realitzar qualsevol altra acció amb qualsevol mena de “correu escombraries”, materials de màrqueting, publicitat no sol·licitada o no autoritzada o qualsevol altra forma d'oferta realitzada a través dels Serveis;
• utilitzar virus, bombes de rellotgeria, robots de cancel·lació, malware, cucs, codi maliciós, defectes, troians, arxius corruptes o altres codis, arxius o programes informàtics dissenyats per a pertorbar, destruir, limitar o dificultar el normal funcionament dels Serveis, les xarxes o els servidors connectats als Serveis;
• danyar o tractar de danyar de qualsevol manera a un menor;
• crear una identitat falsa amb la finalitat d'enganyar a tercers;
• utilitzar tecnologia, sistemes automatitzats com ara robots, aranyes, programes de rastreig o altres mitjans per a recopilar i accedir a contingut no autoritzat o a espais que no siguin públics;
• utilitzar qualsevol forma de mineria de dades, robots o eines similars de recopilació i extracció de dades;
• tractar de provar, explorar o escanejar la vulnerabilitat de qualsevol xarxa o sistema connectat als Serveis o vulnerar la seva seguretat o les seves mesures d'autenticació;
• anunciar o oferir la compravenda de productes o serveis amb qualsevol fi professional.

No monitorarem aquells dels seus Continguts que estiguin disponibles a través dels Serveis. No obstant l'anterior, ens reservem el dret, encara que no assumim l'obligació, de revisar Els seus Continguts i retirar o eliminar, a la nostra exclusiva discreció, qualsevol dels seus Continguts que no compleixi les presents Condicions d'Ús. Tampoc monitorarem ni restringirem les comunicacions intercanviades entre usuaris a través dels Serveis.

Vostè reconeix expressament que si accedeix als Serveis, és possible que rebi o pugui quedar exposat a continguts, productes o serveis que pugui considerar inapropiats, inexactes, enganyosos, difamatoris, obscens o ofensius. En la mesura permesa per la legislació aplicable, vostè reconeix que no serem responsables dels actes que es duguin a terme en relació amb els continguts disponibles a través dels Serveis. No obstant l'anterior, si vostè identifica qualsevol contingut il·lícit, li preguem que ens el notifiqui a través de l'adreça atencionalclientewestfield@lamaquinista.com.

L'incompliment de les presents Condicions d'Ús podrà donar lloc a l'emissió d'un advertiment i/o a la suspensió o el tancament del seu compte de manera immediata i sense prèvia notificació, sense perjudici de qualssevol accions legals que puguin emprendre's.

6.2. La seva responsabilitat

Vostè serà enterament responsable de preservar la confidencialitat de les seves contrasenyes i identificadors de compte. No assumim cap responsabilitat per les conseqüències que puguin derivar-se de l'ús del seu compte per part d'un tercer no autoritzat. Vostè també serà responsable de totes les activitats que tinguin lloc a l'empara del seu compte. Li recomanem que triï una contrasenya robusta i que la canviï periòdicament per a limitar els riscos d'accés no autoritzat al seu compte.

Vostè és i serà enterament responsable en tot moment i en totes les circumstàncies d'aquells dels seus Continguts que transmeti als Serveis, de l'ús que faci dels Serveis i de totes les activitats desenvolupades a l'empara del seu compte. En conseqüència, vostè serà responsable de configurar correctament o adoptar totes les mesures oportunes per a mantenir Els seus Continguts, incloent les seves pròpies dades i/o el programari guardat en el seu ordinador i/o dispositiu mòbil, en unes condicions de seguretat, protecció i còpia de seguretat adequades per a fer front a qualsevol atac.

Vostè reconeix i accepta que quan descarregui, obtingui o accedeixi a informació, material o dades usant els Serveis ho farà a la seva lliure elecció i pel seu compte i risc, i que serà enterament responsable de qualsevol mal que pugui sofrir el seu sistema informàtic o qualsevol pèrdua de dades que pugui derivar-se de la descàrrega de la informació, el material o les dades esmentades.

Vostè haurà de comptar amb tots els equips (incloent ordenador, dispositiu mòbil, etc.) per a usar i accedir als Serveis de conformitat amb les lleis i normatives aplicables, incloent a títol enunciatiu, que no limitatiu, la legislació en matèria de drets de propietat intel·lectual.

7. LES NOSTRES RESPONSABILITATS

Els Serveis que li prestem són de caràcter merament informatiu. Encara que hem adoptat totes les mesures raonables per a garantir que els Continguts dels Serveis siguin exactes i exhaustius i estiguin actualitzats, els Serveis es presten amb subjecció a la seva disponibilitat i sense cap mena de garantia. Vostè accepta expressament que usa els Serveis sota la seva pròpia responsabilitat.

En la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, no serem responsables (i) dels danys, pèrdues o conseqüències que es derivin de qualsevol ús dels Serveis o els seus Continguts ni d'aquells dels seus Continguts que vostè difongui a través dels Serveis, ni (ii) enfront de vostè per les pèrdues o els danys indirectes, danys immaterials o danys per lucre cessant o pèrdua d'ingressos, ús o dades que puguin derivar-se de l'ús o el maneig dels Serveis.

Vostè reconeix expressament que (i) els Serveis no estan exempts d'errors o virus, (ii) la connexió als Serveis implica els riscos inherents a qualsevol connexió i transmissió per Internet i per xarxes de telefonia mòbil, en particular, pel que fa a velocitat de transferència, termini de resposta a consultes o sol·licituds d'informació i rendiment tècnic, (iii) no exercim cap control sobre les xarxes o els llocs d'Internet de tercers als quals vostè pugui accedir quan usi els Serveis, (iv) no assumim cap responsabilitat per la pèrdua de dades ni per la impossibilitat de guardar, l'error en el lliurament o el lliurament no puntual de qualsevol dada o material a través dels Serveis, i (v) excloem totes les garanties, ja siguin expresses o implícites, incloent les garanties d'aptitud per a la comercialització/qualitat satisfactòria o idoneïtat dels Continguts i els Serveis per a una finalitat o necessitat determinada.

8. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES APLICABLES Al NOSTRE PROGRAMA DE FIDELITZACIÓ I A la TARGETA FÍSICA DE FIDELITZACIÓ

El nostre programa de fidelització és gratuït i li permet beneficiar-se d'ofertes, promocions i informació relacionades amb el nostre programa de fidelització, tal com es descriu més detalladament en el nostre lloc web.

Per a beneficiar-se del nostre programa de fidelització, vostè haurà de crear un compte específic amb nosaltres de la forma que es descriu a continuació. Si desitja usar la versió virtual de la nostra targeta de fidelització i/o els altres Serveis que oferim a través de les nostres aplicacions mòbils o els nostres llocs web, incloent el programa de fidelització, consulti les disposicions establertes anteriorment en relació amb el registre i la creació d'un compte (“Registre i Compte”).

Podrà beneficiar-se del nostre programa de fidelització i de la targeta física de fidelització prèvia sol·licitud a través d'una de les següents opcions:
• en el centre comercial: (i) dirigeixi's a la recepció del nostre centre comercial; (ii) empleni el formulari corresponent amb la informació sol·licitada; i (iii) la recepcionista emetrà i li lliurarà immediatament la seva targeta de fidelització personal; o
• a través del nostre lloc web: (i) entri en el nostre lloc web i empleni el formulari de registre relatiu al programa de fidelització o utilitzi el seu compte de Facebook, Google o Twitter; (ii) li assignarem un identificador, que li serà enviat per correu electrònic; (iii) imprimeixi el missatge de correu electrònic i mostri'l en la recepció del centre comercial corresponent; i (iv) la recepcionista emetrà i li lliurarà immediatament la seva targeta de fidelització personal.
Una vegada creada, si desitja beneficiar-se de la resta dels nostres Serveis o obtenir una versió virtual de la targeta de fidelització, consulti les disposicions establertes anteriorment en relació amb el registre i la creació d'un compte (“Registre i Compte”), en particular, les relatives a com crear un compte usant les referències de la targeta de fidelització que ja li hàgim emès.

En qualsevol cas, vostè s'obliga a facilitar-nos informació exacta i completa, així com a actualitzar aquesta informació amb la freqüència que sigui necessària.

Vostè reconeix que el programa de fidelització i la targeta són personals i estan reservats a persones físiques per al seu ús personal i no professional. No poden transferir-se i la targeta de fidelització no constitueix en cap cas una targeta de pagament. Vostè serà enterament responsable de preservar la confidencialitat de les seves contrasenyes i identificadors de compte. No assumim cap responsabilitat per les conseqüències que puguin derivar-se de l'ús del seu compte per part d'un tercer no autoritzat. Vostè també serà responsable de totes les activitats que tinguin lloc a l'empara del seu compte. Vostè s'obliga a notificar-nos immediatament, a través de l'adreça atencionalclientewestfield@lamaquinista.com, qualsevol ús no autoritzat del seu compte per a accedir als Serveis.

Vostè accepta que podrem modificar o suspendre lliurement el programa de fidelització en qualsevol moment i per qualsevol motiu.

El sistema incorporat a la targeta de fidelització es basa en tecnologia RFID (identificació per radiofreqüència). La RFID utilitza camps electromagnètics per a transferir dades a l'efecte d'identificar i realitzar automàticament el seguiment de les etiquetes vinculades a la targeta de fidelització. No obstant l'anterior, si aquest procés no s'ajusta a les seves preferències, li preguem utilitzi la versió virtual de la targeta de fidelització, disponible a través de la nostra aplicació mòbil.

9. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES APLICABLES AL NOSTRE "PROGRAMA DE PUNTS DE FIDELITZACIÓ" 

Vostè pot activar el nostre programa de punts de fidelització (el “Programa de Punts de Fidelització”), com a opció dins del Programa de Fidelització. El Programa de Punts de Fidelització és gratuït i li permet beneficiar-se de reemborsaments sota la modalitat de ‘cashback’ i ofertes personalitzades tal com es descriu més detalladament en les presents Condicions d'Ús, en el nostre lloc web i la nostra aplicació mòbil.

9.1.1 Definicions:

A l'efecte de les presents Condicions d'Ús, els següents termes tindran els significats que s'estableixen a continuació:

a) Botiga(s) Participant(s)

Botiga(s) Participant(s) significa totes les botigues dels nostres centres comercials excepte:
- Entitats bancàries / caixers automàtics
Boutiques temporals / tendeixis ‘pop-up’
- Màquines expenedores (aliments, begudes)
- Clic & Services
- Salons de joc / administracions de loteria
- Compres online (incloent Clic & Collect)
- Serveis no comercials (per exemple, piscina, centre mèdic...)

b) Compra

Compra significa una compra de 20 (vint) euros o més realitzada a les Botigues i Restaurants Participants situades en el Centre Comercial (excloent expressament compres online) i el tiquet de compra de les quals o rebut es remetrà en la forma assenyalada en el Compte de Fidelització.

9.1.2 Activació del Programa de Punts de Fidelització

Per a beneficiar-se del nostre Programa de Punts de Fidelització:
- haurà de tenir un Compte de Fidelització; i
- haurà d'activar el Programa de Punts de Fidelització i remetre els seus rebuts de Compra a través dels mitjans disposats a aquest efecte.
Tingui en compte que l'anàlisi dels seus rebuts de Compra serà gestionat per TransactionConnect (una societat francesa amb domicili en 86, ruedufaubourgSt Denis, 75010 París, i inscrita en el Registre Mercantil de París amb el número 822 619 185).
L'activació del Programa de Punts de Fidelització pot realitzar-se a través del nostre lloc web o la nostra aplicació mòbil com segueix:
 quan se subscrigui per primera vegada al Programa de Fidelització: accedeixi al nostre lloc web o a la nostra aplicació mòbil i empleni el formulari de registre per a activar el Programa de Punts de Fidelització; o
 en qualsevol moment posterior al seu registre en el Programa de Fidelització: trobarà un enllaç en el seu Compte de Fidelització que li permetrà activar el Programa de Punts de Fidelització.
Quan decideixi activar el Programa de Punts de Fidelització carregant els seus rebuts de Compra, li sol·licitarem quenos indiqui un compte corrent de la seva titularitat en la qual realitzar els ingressos (de la qual es podrà documento acreditatiu de titularitat).

9.1.3 Beneficis del Programa de Punts de Fidelització:

a) Ofertes de reemborsament o ‘cashback’
Cada Compra realitzada a les Botigues Participants generarà punts de fidelització de la següent manera:
-Tendeixis Participants: 10 punts per Compra (per dia)
Quan arribi a 100 punts:
Tindrà dret a rebre una oferta de reemborsament o ‘cashback’ de 5 (cinc) euros amb l'única condició que realitzi una Compra addicional en alguna de les Botigues Participants en el termini d'1 (un) mes comptat a partir del dia en què arribi a 100 punts.
Aquest reemborsament li serà abonat directament, en un termini màxim de 7 (set) dies comptats a partir de la data de la Compra addicional.
Tindrà dret a rebre un màxim de 4 (quatre) reemborsaments anuals per Compte de Fidelització.
b) Ofertes personalitzades
Basant-nos en la seva(s) Compra(s), negociarem amb les Botigues Participants ofertes personalitzades que siguin del seu interès, sempre que hagi prestat el seu consentiment per a això
9.1.4 Validesa dels Punts de Fidelització
Els seus Punts de Fidelització seran vàlids durant 12 (dotze) mesos comptats a partir de la data de la seva última Compra a les Botigues Participants.
Els Punts de Fidelització no tenen valor comercial (excepte pel benefici del reemborsament o ‘cashback’) i no es podran vendre o transferir a cap tercer.

9.1.5 Informació general sobre el Programa de Punts de Fidelització

- Vostè reconeix que el Programa de Punts de Fidelització és de caràcter personal i està reservat a persones físiques perquè ho utilitzin amb finalitats particulars i no professionals. Els Punts de Fidelització no podran ser transferits a tercers.

- Vostè accepta que podrem modificar o suspendre lliurement el Programa de Punts de Fidelització en qualsevol moment i per qualsevol causa de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 14. En particular i sense cap limitació, podrem suspendre lliurement la possibilitat de carregar els seus rebuts de Compra.

- En el cas que vostè realitzi diverses Compres el mateix dia en la mateixa Botiga Participant o en dues Botigues Participants pertanyents a la mateixa empresa i/o que desenvolupin la seva activitat sota la mateixa marca/denominació, aquestes Compres es computaran com una sola a l'efecte del Programa de Punts de Fidelització.

- Segons s'indica anteriorment en la definició de Compra, serà necessari realitzar una despesa mínima per Compra de 20 (vint) euros.

- No es tindrà en compte el nombre d'articles comprats.

- Quan activi el Programa de Punts de Fidelització carregant un o més rebuts de Compra, els rebuts que es tindran en compte seran els corresponents a les Compres realitzades el dia de la càrrega, amb un límit de cinc (5) rebuts per dia.

- Quan activi el Programa de Punts de Fidelització carregant un o més rebuts de Compra, les dades bancàries que proporcioni no seran acceptats per a un altre compte de fidelització.

9.1.6 Compliment de les presents condicions específiques

Eliminar o tornar a crear el seu Compte de Fidelització i/o desactivar o reactivar el Programa de Punts de Fidelització no li permetrà gaudir de més de 4 (quatre) reemborsaments per any.

10. POLÍTICA DE COOKIES

Quan visita la nostra web, utilitzem cookies i tecnologies similars per a oferir-li una bona experiència i recaptar informació sobre l'ús del nostre lloc a fi de millorar-lo. Pot obtenir més detalls sobre aquest ús en la nostra secció "COOKIES" més a baix.

Què són les cookies

Les cookies són petits arxius de text que es dipositen en el seu ordinador o telèfon mòbil quan visita una web. S'usen de forma àmpliament generalitzada per a fer que les webs funcionin o ho facin amb major eficiència. Les cookies ajuden una web a reconèixer el seu dispositiu i recordar informació sobre la visita (per exemple, el seu idioma favorit, grandària de font de lletra i altres preferències i informació sobre la seva activitat).

Com usem les cookies

Quan accedeix a la nostra web i la utilitza, col·loquem cookies en el seu navegador (“cookies pròpies”).

L'ús de les cookies ens permet gestionar els Serveis que ens demana, facilitar la seva navegació per la nostra web i l'ús de les seves funcionalitats a fi de proporcionar-li una experiència impecable. En conseqüència, li proporcionem la funcionalitat “Recordar-me”, més concretament.

Cookies de tercers
També emprats cookies procedents de tercers (“cookies de tercers"). En particular, utilitzem Google DoubleClick i les solucions publicitàries d'abast de Facebook per a oferir-li anuncis dirigits en funció dels seus interessos així com per a millorar la informació sobre rendiment de campanyes.

A més, utilitzem les eines:
- Google Analytics, que ens ajuden a mesurar el trànsit i a obtenir estadístiques d'ús a fi d'entendre la forma en la qual els visitants accedeixen a la nostra web i la usen. Emprem informació recollida mitjançant cookies que ens ajuda a millorar els nostres Serveis i a recopilar estadístiques agregades sobre la forma en què els visitants utilitzen la nostra web. Si us plau, tingui en compte en aquest context que Google recapta la seva informació personal mitjançant l'ocupació de Google Analytics en la nostra web per als seus propis fins. Per a obtenir més informació sobre la manera en què Google usa Google Analytics i obté i processa les dades, visiti www.google.com/*policies/*privacy/*partners/.

UXANALYTICS” de ContentSquare per a ajudar-nos a comprendre el recorregut que realitza l'usuari en el nostre lloc web. La cookie recopila la següent informació :

• Informació tècnica sobre el dispositiu que està utilitzant, com la mena de dispositiu, el seu sistema operatiu i el navegador web.
• Informació estadística sobre l'ús que realitza del lloc web, entre altres: els moviments del ratolí, el desplaçament en “scroll” i l'hora de fer clic, o l'origen del trànsit.
• Dades de connexió, com a identificadors de cookies i adreces IP. En aquest sentit, les cookies de UXANALYTICS truncaran l'últim octet (els 3 últims dígits) de l'adreça IP de l'usuari i els reemplaçaran per "x". Aquest procés es duu a terme al més aviat possible immediatament després de la recol·lecció de la IP i abans que tingui lloc qualsevol tipus de geolocalització. Les adreces IP es tracten només per a calcular la geolocalització regional dels nostres visitants i mai es vinculen a una altra informació o dades que puguin identificar usuari individual.
Usem la informació recopilada per a elaborar estadístiques agregades sobre com utilitzen els usuaris el nostre lloc. Aquesta informació ens permet detectar quins continguts desperten un major interès a l'usuari i ajuda a millorar l'ergonomia i el rendiment del lloc web, sense identificar a cap individu en particular. Tingui en compte que, en aquest context, ContentSquare pot tractar la informació recopilada de forma agregada per al seu propi ús, a fi d'obtenir estadístiques anònimes per a millorar el seu servei i generar informes. Pot trobar més informació sobre UXANALYTICS en https://www.contentsquare.com/en_uk/privacy-policy/ / ".

A més, tingui en compte que UXANALYTICS no permet la recopilació del següent informació:

• els valors introduïts per l'usuari en els camps de formularis;

• el que l'usuari escriu en el seu teclat; ni

• adreces IP completes.”

Es conserva la informació per un període màxim de tretze (13) mesos. Transcorregut aquest període, li demanarem de nou el seu consentiment.

Com administrar les seves preferències de cookies

En qualsevol moment pot indicar o modificar les seves preferències en matèria de cookies. No obstant això, tingui en compte que si bloqueja totes les cookies, pot ser que no tingui ple accés a les funcionalitats i pàgines de la nostra web.

La majoria dels navegadors i dispositius li permeten gestionar les seves preferències de cookies modificant la seva configuració.

Pot configurar el seu navegador perquè:

• denegui o accepti de manera automàtica totes les cookies;
• denegui o accepti de manera automàtica les nostres cookies pròpies i/o cookies de tercers;
• l'informi abans de guardar cookies, donant-li l'oportunitat de decidir si les accepta.

Per tant, si dóna el seu consentiment a l'ús de cookies però posteriorment decideix deixar de fer-lo, podrà, mitjançant els paràmetres del seu navegador, esborrar les que hagi acceptat i/o modificar la configuració del seu navegador per a bloquejar cookies ulteriors, ja siguin de caràcter global o específiques. La funció “Ajuda” del seu navegador hauria d'indicar-li com fer-ho. De manera alternativa, els següents enllaços ofereixen instruccions per a gestionar la configuració de cookies en els navegadors més habitualment emprats:
• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
• Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies)
• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-us&redirectslug=enabling+and+*disabling+cookies)
• Safari (https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

A més, si no vol que s'utilitzi:
- Google Analytics en el seu ordinador, pot:

• Instal·lar el complement Google Analytics per al navegador en https://tools.google.com/*dlpage/*gaoptout ;
• utilitzi els paràmetres d'anuncis;
• utilitzi els paràmetres d'anuncis mòbils;
• dese de baixa mitjançant la iniciativa sistema de baixa d'Anuncis en Xarxa per a consumidors, a la qual pot accedir en el següent enllaç: http://optout.networkadvertising.org/#!/

UXAnalytics de ContentSquare per a usar en el seu navegador, vostè pot:
Seguir aquest enllaç: http://optout.content-square.net/, seleccionar " I WANTTOOPT-OUT " i prémer en " SUBMIT ".


A més, podria interessar-li visitar www.aboutcookies.org, que conté informació exhaustiva sobre com fer-ho en una àmplia varietat de navegadors.

És més, pot emprar un altre servei online que li permeti gestionar les cookies publicitàries dipositades en els seus dispositius: http://www.youronlinechoices.com/

11. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES APLICABLES A la GEOLOCALITZACIÓ

Sempre que hàgim obtingut el seu previ consentiment i vostè hagi autenticat la seva identitat en les nostres aplicacions mòbils, podrem recaptar i tractar dades relatives a la seva ubicació en el nostre centre comercial amb la finalitat de mesurar la freqüència i durada de les seves visites i els seus itineraris dins del centre comercial. A partir de les referides dades sobre freqüència, durada i itineraris li atorgarem avantatges de fidelització i materials promocionals amb el seu previ consentiment.

La primera vegada que autentiqui la seva identitat en la nostra aplicació mòbil, li sol·licitarem el seu consentiment per a activar la geolocalització del seu dispositiu mòbil. Si vostè accepta activar la geolocalització del seu dispositiu mòbil, aquesta funció s'activarà immediatament i en posteriors connexions a la nostra aplicació mòbil i per a qualsevol altra visita que realitzi al nostre centre comercial. Vostè podrà desactivar la geolocalització del seu dispositiu mòbil en qualsevol moment a través de la seva configuració de dispositius mòbils.

Si vostè accepta activar la geolocalització del seu dispositiu mòbil i compartir les seves dades de geolocalització, presta el seu consentiment perquè usem i compartim les seves dades de geolocalització amb tercers. Per a obtenir informació addicional, consulti la nostra Política de Privacitat.

12. CESSIÓ

Vostè ens autoritza a transmetre, cedir o delegar qualsevol dels nostres drets i obligacions derivats de les presents Condicions d'Ús a favor de qualsevol tercer.

13. NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol disposició de les presents Condicions d'Ús és declarada invàlida, nul·la o, per qualsevol causa, inaplicable, les presents Condicions d'Ús es consideraran independents i divisibles, i les disposicions restants romandran vigents en tots els seus termes.

14. ACTUALITZACIONS A les CONDICIONS D'ÚS

Podrem revisar o actualitzar les presents Condicions d'Ús en qualsevol moment. Les modificacions de les presents Condicions d'Ús assortiran els seus efectes a partir del moment en què siguin publicades en la versió revisada de les presents Condicions d'Ús disponible a través dels Serveis. En el cas que introduïm modificacions que considerem significatives i requereixin el seu consentiment de conformitat amb la legislació aplicable, l'informarem a través dels Serveis i li sol·licitarem el seu consentiment, en el seu cas.

15. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions d'Ús es regiran i interpretaran de conformitat amb les lleis del país en el qual estem inscrits i se sotmeten a la competència exclusiva dels òrgans jurisdiccionals d'aquest país.